cs en de
maxim velčovský v roce 2002 absolvoval vysokou školu uměleckoprůmyslovou v praze. téhož roku spoluzaložil designové studio qubus, jež v českém prostředí sehrálo důležitou roli při popularizaci designu vstříc veřejnosti, podobně jako magazín blok, kde velčovský od počátku působil jako redaktor. účastnil se více než devadesáti výstav a jeho díla jsou k vidění například ve sbírkách londýnského victoria & albert museum, mnichovské neue pinakothek. v roce 2007 byl na czech grand design awards oceněn titulem designér roku. od roku 2011 působí jako kreativní ředitel společnosti lasvit.
Maxim Velčovský