cs en de
David Krňanský studoval v ateliéru Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem a následně v atelieru Jiřího Černického a Marka Meduny na UMPRUM v Praze. Během studia založil se spolužáky Juliem Reichlem, Martinem Lukáčem a Štěpánem Markem uměleckou skupinu BHG (Black Hole Generation), která se kriticky vyjadřovala k nedokonalostem současného uměleckého prostředí. Věnuje se převážně malbě a dlouhodobě ohledává téma krize. Svou tvorbu představil na několika samostatných i skupinových výstavách v České republice a zahraničí, například v galerii Jelení, ve galerii Futura nebo v Hunt Kastner.
David Krňanský