cs en de
Michaela Červená studovala textilní design na Fakultě umění a designu Univerzity J. E.Purkyně. Její tvorba se ukotvila v jemném ženském přístupu za využití klasických řemeslných technik jako tkaní a vyšívání. Užité materiály slouží k prozkoumávání témat, jež se vážou k naší každodennosti a reflexi vlastní identity. Charakter jejích obrazů je velmi jemný, přitom ale v některých místech zachovává původní strukturu plátna. Její vyšívané obrazy, deníkové záznamy a automatické malby se rychle staly snadno rozpoznatelnými pro výjimečně poetický styl a nezvyklý přístup.
Michaela Červená